Allahın varlığı ve birliği ile ilgili ayet ve hadisler